ejaprojecten staat ingeschreven bij de KvK Amsterdam 34295207

ONZE AANPAK


According to Darwin’s Origin of Species, it is not the most intellectual of the species that survives; it is not the strongest that survives; but the species that survives is the one that is able best to adapt and adjust to the changing environment in which it finds itself.


Vertaald naar de huidige tijd wil dat zeggen dat we in een steeds kortere levenscyclus moeten produceren. Dit vereist veranderingen in de organisatie.


Wij zorgen  er voor dat de dagelijkse bedrijfsvoering doorgang blijft vinden. Elk bedrijf steekt anders in elkaar, de transformatie volgt daarbij een vast patroon, de transitie is maatwerk.


Het fundament onder onze aanpak is dat we de wijzigingen doorvoeren terwijl er gewerkt wordt. Dit doen we door een sturende rol in de organisatie op ons te nemen waarbij continuïteit net zo belangrijk is als veranderen. Is de organisatie eenmaal gewend aan de nieuwe werkwijze dan is zij ook in staat om zo te blijven werken zonder onze inbreng.


We laten veel over aan het aanwezige zelf organiserend vermogen, dagen de medewerkers uit tot het leveren van een optimale inzet. Dit door voldoende structuur te bieden om te kunnen sturen maar die ook ruimte laat voor eigen initiatief.
ejaprojecten vereenvoudigt IT transities waardoor organisaties sneller en efficiënter de gewenste doelstellingen realiseren. Wij leven ons in de klant in, om zo actief onderdeel te zijn van zijn organisatie en cultuur. Hebben plezier in wat wij doen en dat stralen wij uit, ook al is de werkdruk hoog. Zijn pro actief, daadkrachtig, durven nee te zeggen maar komen wel met een alternatief.
TRANSITIE


Transitie in het Agile tijdperk, vanuit verschillende richtingen, een (1) doel

(Scrum en  Projectmanagement)


Het Agile manifest spreekt van:

      Individuals and interactions over processes and tools

      Responding to change over following a plan

      Working software over comprehensive documentation

      Customer collaboration over contract negotiation


De Scrum Master:

In de rol van Scrum Master faciliteren we het team. Het doel ligt vast maar de scope volgt de Agile aanpak. Maar wat als de organisatie groter is dan een Scrum team aan kan, of de transformatie naar Agile is nog niet voltooid? De Scrum guide zegt niets over het maken van een plan, regelen van personeel, communicatie, risico management en metrics. We zorgen voor een juiste balans tussen staande organisatie en Agile ambities.


De Projectmanager:

Projecten gaan over een transitie van een bekende startsituatie naar een vooraf gedefinieerde eindsituatie. Een project heeft een relatief korte doorlooptijd en hoge voorspelbaarheid. De vereiste veranderingen in technologie en de organisatie zijn immers vooraf bekend. Hier kunnen Agile principes ten aanzien van test en continuous delivery een voordeel zijn, waar mogelijk passen we dat toe.


DE KRACHT VAN ejaprojecten


Vanuit de uitvoerende rol geven wij door middel van voorbeeldgedrag de organisatie de kans te leren terwijl men voortgang boekt.


We leren de organisatie om problemen te herkennen en zich daarop aan te passen. Een veelgebruikt hulpmiddel daarbij is het sorteren van de problemen in doelgericht, situationeel en relationeel, elk met zijn specifieke aanpak.


Doelgericht, alles wat je kunt oplossen door even een stap extra te doen moet je doen.

Situationeel, als de omgeving je niet in staat stelt te excelleren dan moet je de omgevingsfactoren aanpassen.

Relationeel, om de situatie te kunnen aanpassen moet de wijziging gegund worden, zonder gewillig oor ben je kansloos.ejaprojecten is een zakelijke dienstverlener met sterk inhoudelijke IT-proceskennis. ejaprojecten spreekt de taal van IT’ers en het management. We begrijpen de belangen van de diverse stakeholders in het transitieproces. We verbinden de verschillende interne en externe serviceproviders met elkaar. Gezamenlijk zorgen we voor duurzaam resultaat.Onze contactgegevens:


ejaprojecten

Erik Janssen

Telefoon: 06-24757268

E-mail: aanvraag@ejaprojecten.nl